طنز اسم سال و مصاحبه خیابانی ـ گزارشی درباره سال دانش بنیان

گزارشی درباره سال دانش بنیان ـ طنز اسم سال و مصاحبه خیابانی
انصافا باید گفت خامنه‌ای نه از دانش سر در می‌آورد و نه تاکنون در شرکت و مؤسسه و بانک‌های فکری حضوری داشته است. آنچه که او می‌گوید برآیندی از گزارشها و بولتن‌هایی است که بیت، تحت مدیریت مجتبی و پاسداران و آخوندهای اطرافش تهیه کرده و به‌دستش می‌دهند. نحوه بیان موضوع هم از زبان او گویای عدم تسلط به مبانی و ساز و کارهای این امر پیچیده اقتصادی- تکنولوژیک و مدیریتی است؛ اما خامنه‌ای «رهبر» است و می‌خواهد حرف دهان پرکنی زده باشد. یک نمونه‌ٔ روشن و گویا در این امر، دستورهای خامنه‌ای برای دو برابر کردن شرکتهای دانش بنیان است!

«ایشان با اشاره به فعالیت حدود ۶هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور گفتند: در سال جدید برای پاسخ به نیاز‌های کشور، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید دو برابر شود البته این موجب نشود که عده‌یی، شرکتهایی را که واقعاً دانش‌بنیان نیستند، با این عنوان، تأسیس و راه‌اندازی کنند»
مطالب مرتبط
طنز سیاسی ـ گفتگوی تلویزیونی رئیسی و جواب به سوالات
اقتصاد دانش‌بنیان در خدمت نظام غارت‌بنیان
لطفا به اشتراک بگذارید: