برنامه آفساید ـ ماجرای پاشیدن اسپری فلفل به زنان در ورزشگاه مشهد

ماجرای پاشیدن اسپری فلفل به زنان در ورزشگاه مشهد ـ برنامه آفساید
به‌دنبال اقدام جنایتکارانه و فضاحت‌بار رژیم آخوندی علیه زنان در ورزشگاه مشهد و پاشیدن گاز فلفل به‌صورت زنان و انزجار گسترده مردمی باعث شد، رئیسی جلاد تا رئیس مجلس ارتجاع و قضاییه خامنه‌ای و سایر مقام‌های رژیم را برای توجیه و رفع و رجوع آن به صحنه آورد. پاسدار تروریست احمد وحیدی وزیر کشور آخوندها با وقاحت به دفاع از نیروی سرکوبگر انتظامی برخاست و گفت: افرادی تلاش کردند که وارد ورزشگاه شوند طبیعتاً فرمانده انتظامی موظف بوده که از ورود افراد بیش از حد ظرفیت به ورزشگاه جلوگیری کند و نیروی انتظامی وظیفه ذاتی! خودش را انجام داده است.

پاسدار احمد وحیدی که به فرموده خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع برای بی‌اهمیت کردن و ماستمالی حمله به زنان با گاز فلفل به تلویزیون رژیم آمده بود گفت: گفته شده یک مورد گاز فلفل منتشر شده اما چه کسی گاز فلفل زده نمی‌دانیم و در حال بررسی است!

پاسدار تروریست برای سرهم‌بندی کردن افتضاح سرکوب زنان در مقابل ورزشگاه مشهد گفت: عده‌یی خارج از ضوابط اقدام به فروش جعلی بلیط کرده بودند.

مطالب مرتبط
برنامه آفساید ـ نتایج موشک پرونی سپاه به اربیل
وقاحت پاسدار احمد وحیدی درباره پاشیدن اسپری فلفل به‌صورت زنان: نیروی انتظامی وظیفه ذاتی خودش را انجام داده است
لطفا به اشتراک بگذارید: