زنان در صف اول اخراج و تعدیل نیرو: بیکاری زنان به ۱۴ برابر مردان رسیده است!

بیکاری زنان به ۱۴ برابر مردان رسیده است! ـ زنان در صف اول اخراج و تعدیل نیرو ـ ۲۹فروردین۱۴۰۱
یکی از بحران‌هایی که نظام ولایت بر جامعه وارد کرده مشکلات و سختی‌های معیشت زنان و بیکاری آنها است، طوری که زنان سرپرست خانوار به‌دلیل بیکاری برای تأمین معیشت خود و خانواده با سختیهای زیادی مواجه‌اند. فرصت شغلی برای آنها وجود ندارد، و رژیم نیز عامدانه این فرصت را از آنها دریغ می‌کند.

بر اساس آمارهای حکومتی منتشر شده طی یک دهه گذشته آمار زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان ۵۸درصد افزایش داشته است. در حال حاضر جمعیت زنان سرپرست خانوار بیش از ۳میلیون نفر هستند و نزدیک ۷میلیون جمعیت کشور تحت سرپرستی آنها هستند. ولی به‌دلیل بیکاری و یا نداشتن شغل مناسب از کمترین امکان زندگی برخوردار نیستند.

بخشی از این خانوارها که به‌اصطلاح تحت پوشش کمیته امداد خمینی ملعون هستند با مستمری اندک و بسیار پایین‌تر از «خط فقر مطلق» و به‌قول کارشناسان و رسانه‌های حکومتی زیر «خط فقر مرگ» زندگی می‌کنند.

تمامی این مشکلات که دامنگیر زنان سرپرست خانوار و کودکان آنها شده است ناشی از نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است، که سال به سال هم نرخ مشارکت آنها کمتر می‌شود و بسیاری از آنها ناگزیرند به شغل‌های کاذب نظیر دستفروشی، زباله‌گردی و... روی بیاورند که به واقع شغل محسوب نمی‌شود.

مطالب مرتبط
پاسخ رئیسی به انتقاد از گرانی‌ها: تقصیر چهار سال قبل است!
بیکاری و تضییع حقوق زنان تا کجا؟
لطفا به اشتراک بگذارید: