رئیسی گفت: فقط باید رو به جلو حرکت کنیم!

فقط باید رو به جلو حرکت کنیم! ـ رئیسی گفت ـ ۳۰فروردین۱۴۰۱
خبرآنلاین با به سخره گرفتن فرمانهای رئیسی جلاد و یادآوری تعدادی از آنها افزود: موارد متعدد از فرمانها وجود دارند که تحقق آنها در گرو گذشت زمان نیست. به‌عنوان نمونه، مواردی همانند از بین بردن فقر مطلق تا پایان سال۱۴۰۰، مهار گرانی اقلام مرتبط با معیشت و سفره مردم، کاهش قیمت خودرو، بررسی و برخورد با عاملان پاشیدن اسپری فلفل به زنان و... فرمانهایی هستند که اغلب آنها برای اجرایی شدن نیازمند زمان زیادی نیستند.

بارزترین مورد از فرمانهای غیرکارشناسی، سفرهای استانی رئیسی است. نمایندگان دولت یا همان قوه مجریه در ایران، در کوچکترین روستا تا بزرگترین کلان‌شهرها حضور دارند و به واسطه تخصصی شدن حوزه‌های وزارتخانه‌ها و جذب هزاران کارشناس در سال که همگی آنها در رقابتهای علمی شرکت نموده و به‌عنوان کارمندان دولت محسوب می‌شوند، در فرآیندهای تصمیم‌سازی نقش اساسی دارند. اما ناگهان مشاهده می‌کنیم عالی‌ترین مقام قوه مجریه در کسری از ثانیه، فرمانهایی صادر می‌کند که برای عمل به آن فرامین بایستی کارشناسان نظرات تخصصی خود را برای جلوگیری از هر اشتباهی ارائه نمایند.
مطالب مرتبط
زنان در صف اول اخراج و تعدیل نیرو: بیکاری زنان به ۱۴ برابر مردان رسیده است!
«فرمان درمانی» رئیسی جلاد و دستورهای بایگانی شده
لطفا به اشتراک بگذارید: