کمی بعد از انهدام سامانه‌های وزارت ارشاد: بیش از ۱۰۰ سرور و دهها سامانه و سایت وزارت کشاورزی منهدم شد

بیش از ۱۰۰ سرور و دهها سامانه و سایت وزارت کشاورزی منهدم شد ـ کمی بعد از انهدام سامانه‌های وزارت ارشاد ـ ۶اردیبهشت۱۴۰۱
صبح دوشنبه بیش از ۱۰۰سرور و کامپیوتر، دهها سامانه و بانک اطلاعاتی، ۳۷سایت و ۱۲سامانه داخلی وزارت غارت و چپاول کشاورزان، تسخیر و تخریب و منهدم شد.

عکسهای رهبری مقاومت همراه با شعار درود بر رجوی، عکس باطل شده خامنه‌ای و شعار مرگ بر خامنه‌ای در صفحه اول سایت‌های وزارتخانه رژیم جایگزین شد.

تلگرام «قیام تا سرنگونی» اعلام کرد: تهاجم بزرگ سایبری به سایتها و سامانه‌ها و بانکهای وزارت جهاد کشاورزی رژیم کارزار و پاسخی اختناق‌شکن به سرکوب خیزش‌های کشاورزان ستمدیدهٴ ایران به‌ویژه در اصفهان است.

در آذر ماه گذشته، وحوش رژیم آخوندی چادرهای کشاورزان را در بستر خشک زاینده‌رود به آتش کشیدند و خیزش کشاورزان محروم در اصفهان را با شلیک مستقیم سرکوب کردند. گلوله‌های ساچمه‌ای باعث کور شدن چشم کشاورزان بی‌دفاع شد.

مطالب مرتبط
مقاومت اسطوره‌ای اوکراین، جهان را وادار به حمایت کرد ـ سران جهان یکی بعد از دیگری حمایت خود را به زلنسکی ابراز می‌دارند
سایتها و سامانه‌های وزارت موسوم به جهاد کشاورزی رژیم تسخیر شد
لطفا به اشتراک بگذارید: