بر همه زحمتکشان میهنمان مبارک ـ روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر ـ بر همه زحمتکشان میهنمان مبارک ـ ۱۲اردیبهشت۱۴۰۱
روز کارگر امسال هنگامی فرا می‌رسد که گرانی سرسام‌آور و روزافزون و مشکلات تأمین زندگی روزمره از یکسو، و دستمزدهای ناچیز در زیرخط فقر از سوی دیگر، جامعه کارگران ما را در شرایطی بسا تحمل‌ناپذیر قرارداده و به نقطه تعیین‌تکلیف با رژیم ضدکارگری حاکم بر میهنمان هر روز نزدیک‌تر می‌کند.
آمار کارگران ایران
روشن است که در حکومت آخوندی هرگز نمی‌توان انتشار آمار و ارقام درستی را انتظار داشت. به‌خصوص در این شرایط که رژیم از دادن تصویر درستی از نابسامانیهای اقتصادی-اجتماعی به جامعه، که به دامن‌زدن هر چه زودتر به قیامهای سرنگون ساز راه می‌برد هراس جدی دارد.

بر اساس همان آخرین آمار رسمی اعلام شده رژیم آخوندی، در سال گذشته در میهنمان حدود ۱۴میلیون نفر کارگران و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی بوده‌اند.

از آمار کارگرانی نیز که تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند، اطلاع دقیقی در دست نیست. اما این جمعیت عظیم نیز سربه میلیون‌ها نفر می‌زند که برای زنده‌ماندن در نابسامان‌ترین شرایط ایران امروز، هر شرایطی را از کارفرما برای به‌دست آوردن اندکی دستمزد می‌پذیرند و تحت هیچ پوشش اجتماعی نیز قرارندارند.

مطالب مرتبط
بی‌سوتی نمی‌شه! ـ رئیسی گفت: ما در قزوین تراکتور‌سازی راه انداختیم!
کارگران ایران؛ آتشفشان زیر خط فقر
لطفا به اشتراک بگذارید: