قتل‌عام ۶۷ ـ دادگاه حمید نوری ـ احضار سفیر سوئد: وزارت خارجه آخوندها خواستار آزادی حمید نوری شد!

وزارت خارجه آخوندها خواستار آزادی حمید نوری شد! ـ قتل‌عام ۶۷ ـ دادگاه حمید نوری ـ احضار سفیر سوئد ـ ۱۴اردیبهشت۱۴۰۱
سونسکا داگ بلادت سوئد۱۲ اردیبهشت۱۴۰۱: روز یکشنبه سفیر سوئد در ایران به‌دلیل محاکمه حمید نوری به‌خاطر قتل‌عام به وزارت امور خارجه آن کشور احضار شده است. وزارت امور خارجه رژیم ایران محاکمه نوری به‌خاطر قتل‌عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی را محکوم کرده است.

وزارت امور خارجه سوئد نیز این خبر را تأیید کرده و در اشاره به آن می‌گوید: "رژیم ایران به طرق مختلف نارضایتی خود از جریان دادگاه را نشان داده که احضار سفیر یکی از آنهاست."

دادستان سوئد با توجه به دست داشتن حمید نوری در اعدام صدها نفر در زندان گوهردشت برای او تقاضای حکم حبس ابد کرده است. خبرگزاری رسمی رژیم ایران – ایرنا - دادستانهای سوئدی را متهم به تحت‌تأثیر قرار گرفتن از سوی سازمان ضدحکومتی مجاهدین خلق کرده که بسیاری از اعدام شدگان هوادار آن بودند

وزارت امور خارجه سوئد بتازگی ارزیابی امنیتی خود از ایران را تغییر داده و هر گونه مسافرت غیرضروری به آن کشور را به‌خاطر تهدید آدم‌ربایی و محاکمه خودسرانه و بدون دلیل برحذر داشته است.

مطالب مرتبط
فرهنگیان در کف خیابان فریاد زدند: یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه!
اشد مجازات برای حمید نوری - رسانه‌های بین‌المللی
لطفا به اشتراک بگذارید: