آخوند حکومتی نبویان: آدمخواری اگر در راه ولایت باشد در حکم ۷۰سال عبادت است!!!

آدمخواری اگر در راه ولایت باشد در حکم ۷۰سال عبادت است!!! ـ آخوند حکومتی نبویان ـ ۱۶اردیبهشت۱۴۰۱
آخوند نبویان عضو مجلس ارتجاع، از آخوند رئیسی خواستار تغییر تیم مذاکرات اتمی رژیم شد.

وی گفت: خطوط قرمز در توافق احیای برجام به هیچ عنوان رعایت نشده. تیم مذاکره‌کننده سخنرانی بایدن را به‌عنوان تضمین قبول کرده‌اند. بر اساس این توافق، قبل از رفع تحریم نفتی و بانکی، نظام موظف شده اقداماتش در حوزه هسته‌یی را انجام دهد و غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰درصد را متوقف کند.

آخوند نبویان هم‌چنین گفت: در این توافق آمریکا مجاز شده، نظام ایران را تحریم مجدد کند و احتمال اعمال مکانیسم ماشه هم وجود دارد. راستی‌آزمایی به‌عهده خود آمریکا و اروپا گذاشته، و ما دخالتی در آن نداریم. هم‌چنین انتقال پولهای مسدودشده، مشروط به تأمین نظر آمریکا شده است
مطالب مرتبط
قتل‌عام ۶۷ ـ دادگاه حمید نوری: حکومت آخوندی خود را به در و دیوار میزند تا صدور حکم را متوقف کند
آخوند نبویان عضو مجلس ارتجاع از آخوند رئیسی خواستار تغییر تیم مذاکرات اتمی رژیم شد
لطفا به اشتراک بگذارید: