پیک شادی ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیک شادی ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
حرف «آقا» به «بیت» خود این است

ما هوادار و مخلص روسیم

گرچه در نزد ملت ایران

مورد نفرتیم و منحوسیم

در عوض نزد خرس همسایه

مورد التفات مخصوصیم

ما برای بقا و حفظ نظام

نگرانیم و سخت مأیوسیم

در پی فرصتیم بهر بقا

واعظان ریا و سالوسیم

کرونا مدتی بشد «فرصت»

وامدار کرونا ویروسیم

هر دری می‌زنیم بهر نجات

روز و شب در هراس و کابوسیم

حال در انزوای مرگ‌آور

اندرونی «بیت» محبوسیم

گاه باشد امید ما «برجام»

گاه سرخورده‌ایم و مأیوسیم

دلخوشی‌مان شده «نگاهِ به شرق»

ما به هر سمت و سوی مأنوسیم

هرکه ما را عطا کند «فرصت»

دست‌بوس و مطیع و مرئوسیم

امتیازات بیشماری را

بدهیم و غلام مخصوصیم

در فروش وطن برای بقا

حاضران همیشه محسوسیم

هارت و پورت گر کنیم گهگاهی

نیست جدی‌، زبان معکوسیم

مرگ ما آرزوی ایرانی است

نزد آنها پلید و منحوسیم

خود بدانیم که در مسیر فنا

سر نشینان یک اتوبوسیم

هم از این رو است که از برای بقا

متوسل به چین و هم روسیم

مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ بالاگرفتن سگ دعوای درون نظام ولایت
نگاه به شرق
لطفا به اشتراک بگذارید: