طنز ـ صحبت‌های حسین انصاریان درباره بالا رفتن قیمت ها

صحبت‌های حسین انصاریان درباره بالا رفتن قیمت ها ـ طنز
آخوند انصاری راد نماینده سابق مجلس رژیم پیرامون تغییر قانون اساسی رژیم که این روزها با توجه به وضعیت وخامت‌بار نظام و شرایط انفجاری، ورد زبان مهره‌های ریز و درشت نظام شده است گفت: «فکر نمی‌کنم امروزه کسی تردید داشته باشد که اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است (؟!).

وی سیاست خط انقباضی خامنه‌ای را «بازی یک‌طرفه» عنوان کرد و گفت:... چنین موضوعاتی نشان‌دهنده این است که بنیادی که قانون اساسی و جمهوری اسلامی بر رأی مردم، اعتبار اراده مردم و انتخاب مردم استوار بود، (؟!) از بین رفته و مدیریت کشور به‌کلی از این محور اصلی خود خارج‌شده است. .
«تفکر بشر امروزی حضور مادام‌العمر یک فرد در سمت اجرایی را رد می‌کند» (!)
... «تا زمانی که این روندها در کشور ما تغییر نکند و مدیریت کشور از رأس هرم تا پایین آن، به اراده و انتخاب مردم نباشد و مسئول منتخب در برابر مردم پاسخگو نباشد، هیچ امری در این مملکت اصلاح نخواهد شد».
«فکر نمی‌کنم امروزه کسی تردید داشته باشد که اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است»
مطالب مرتبط
طنز ـ آتش به اختیار خامنه‌ای و بسیجی قارچ‌خور
آخوند حسین انصاری‌راد: اعتماد ملت از مدیریت کشور و قانون اساسی سلب شده است
لطفا به اشتراک بگذارید: