انیمیشن ـ فروش آب و هوا ـ بلایی که آخوندها میخوان سر مردم بیارن

فروش آب و هوا ـ بلایی که آخوندها میخوان سر مردم بیارن ـ انیمیشن
فقط مانده بود هوای تنفسیِ ایران هم مسلح به داغ و درفش بشود. پیش از این در سال‌های دور و نزدیک گذشته، داغ و درفش سلطهٔ اهریمنی آخوندی بر پیکر محیط‌زیست ایران فرود آمده و طبیعت ایران را به قصد بلعیدن سرمایه‌اش و به کام حفظ نظام ریختن، غارت کرده‌اند. حالا پس از نابودی تدریجی جنگل‌ها [که مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷ گزارش نابودیِ ۴۳ درصدش را داده بود] نوبت خفقان‌آور کردن اکسیژن تنفسی آسمان و هوای ایران است. امپراتوری جنگل‌خوار ولایی که پشت‌بندش سیل‌ها را روانهٔ شهرها و روستاها و نابودی‌شان کرد، اکنون ماحصل نابودی گونه‌های گیاهی و مرداب‌ها و جنگل‌ها، در کار هدایت ریزگردها در چشم و دهان و ریه و منافذ خانه‌های مردمان است.
مطالب مرتبط
انیمیشن ـ زنده گیری ممنوع ـ پلنگ ناکام و شکارچی کامروا
ایران؛ سرزمین نبرد برای آزادی و نان و هوا
لطفا به اشتراک بگذارید: