هر شعاری کارایی خودش را دارد: کارآیی شعار رضا شاه روحت شاد جلوگیری از قیام بنیان‌کن است

کارآیی شعار رضا شاه روحت شاد جلوگیری از قیام بنیان‌کن است ـ هر شعاری کارایی خودش را دارد ـ ۲۸اردیبهشت۱۴۰۱
گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانون‌های شورشی از صحنه: عوامل بسیج و اطلاعات آخوندی به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای تخریب و لجن‌مال کردن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور، شعار رضا شاه می‌دهند تا نیروهای انقلابی و آگاه دلسرد و مردد و متفرق شوند.

سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر:
شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد، گول نخورید.
اراده‌ها نباید سست شود.
باید با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور صد بار بیشتر بجنگیم.

کانون شورشی از صحنه: بسیجی ها و عناصر خودفروخته قاطی مردم آمدند. چفیه داشتند، چفیه شان را برداشتند و شعار رضا شاه روحت شاد دادند. اینها جزء معترضان نیستند.

گزارشگر سیمای آزادی: چند خانم بسیجی‌ها را افشا کردند و فریاد زدند و به مردم گفتند فریب اینها را نخورید، اینها بسیجی‌ها هستند، آمده اند شعارها را منحرف کنند.دشمن همین را می‌خواهد

رژیم از طرف دیگر راه‌های منتهی به پل خواجو را بسته و نمی‌گذارند کسی به سمت پل خواجو برود.اینترنت اصفهان را هم فوق العاده تضعیف کردند و مزدوران با تفنگ ساچمه‌ای به جان مردم افتادند

درگیری درپل فلزی ، پارک مجاور خیابان مشتاق، کف رودخانه زاینده رود و حاشیه رودخانه و پل شهرستان تا غروب ادامه یافت

یک هلیکوپتر در بالای خیابان مشتاق به سمت پل فلزی که مرکز یک درگیری گسترده بود، پرواز می‌کرد

جوانان انقلابی و شورشگر در حال جنگ و گریز با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور به پاسداران و بسیجی‌هایی که روح رضاخان قلدر را از قبر بیرون کشیده به کمک خامنه ای آورده‌اند، می‌گویند : ننگت باد ، شرمت باد


مطالب مرتبط
به عنوان ابزار معامله: اطلاعات آخوندی دو معلم فرانسوی را به گروگان گرفت
بسیجی ها به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای لجن مال کردن شعار مرگ بر خامنه ای شعار رضا شاه میدهند – سخنگوی مجاهدین
لطفا به اشتراک بگذارید: