ترانه طنز ـ سلام پس مانده

سلام پس مانده ـ ترانه طنز
گفت: «آقا» نظام ما «جذاب»

حرفهای امام ما جذاب

در نظام ولایت بنده

هست کار و مقام ما جذاب

ثروت بی‌حساب بیت‌المال

کرده دنیا به کام ما جذاب

ما همانیم که بود و می باشد

بهر شیطان مرام ما جذاب

زین همه پیشرفت و دستاورد

در جهان گشته نام ما جذاب

گشته ویران سراسر ایران

زیر نعلین و گام ما جذاب

تروریسم و صدور آن به جهان

ثبت گشته به نام ما جذاب

از برای حماس و «حزب‌الله»

بخشش صبح و شام ما جذاب

قاچاق و اختلاس و پولشویی

بود و هست در نظام ما جذاب

در سیاست هر آنچه می باشد

کمکی بر دوام ما جذاب

دادن مملکت به بیگانه

بهر حفظ نظام ما جذاب

زیرکی گفت ای فقیه وقیح

حرف و حق و کلام ما جذاب

انهدام نظام ننگینت

شهد باشد به کام ما جذاب

ریش و عمامه و عبای تو

همه در زیر گام ما جذاب

مطالب مرتبط
ترانه طنز ـ دورت بگردم ـ خواننده امیر علی حاجی‌زاده و با شرکت خامنه‌ای
جذابیت ولایت!
لطفا به اشتراک بگذارید: