گرانی ـ توزیع یارانه به‌سبک کدخدا ـ انیمیشن فینیتو

انیمیشن فینیتو ـ گرانی ـ توزیع یارانه به‌سبک کدخدا
از آنجا که ادارهٔ مملکت با یک اقتصاد علمی با ذات و منش نظام آخوندی سازگار نیست، از همان ابتدا بنای اقتصاد بر غارتگری و چپاول سرمایه‌های ملی گذاشته شد. اگر آنها از مصالح مردم و میهن و رفاه عمومی می‌چیدند، در شرایط افلاس و فلاکت باید از هزینه‌های ضروری دولتی هم به نفع بقا و دوام میهن و ملت می‌کاستند چه رسد به حذف هزینه‌های غیرضروری برای مراکز فاسد و تبهکاری چون سپاه و بسیج و مؤسسات انباشته از آخوندهای مرتجع و آقازاده‌هایشان.

مطالب مرتبط
سیسمونی قاف قاف ـ تلاش کدخدا برای ماستمالی ـ انیمیشن فینیتو
جراحی فرودستان در اتاق عمل جلادان!
لطفا به اشتراک بگذارید: