امام جمعه شهر کرد گفت: اگر اقوام‌تان، همپیمانان قومی‌تان با مجاهدین هستن از آنها جدا شوید!

اگر اقوام‌تان، همپیمانان قومی‌تان با مجاهدین هستن از آنها جدا شوید! ـ امام جمعه شهر کرد گفت ـ ۲خرداد۱۴۰۱
آخوند محمدعلی شهیم امام جمعه خامنه‌ای در کوهچنار روز ۳۰اردیبهشت با اعتراف به انزجار مردم و جوانان به آخوندها در کوچه و بازار گفت: اما اما یک اما دارد هفته گذشته عرض کردم باز هم تذکر می‌دهم قشر ضعیف جامعه را باید با سرعت سرعت داد به این طرح بعضی در زیر این طرح دارند له می‌شوند. ما هم داریم می‌بینیم اما چاره‌ای نیست راه دیگری نیست! بحران پیش می‌آید اگر این اتفاق نیفته اما خواهشمان این است سرعت بدهند آقایون به این قضیه، امیدواریم که انشاالله هر چه زودتر یک اتفاق خوب بیفتد و معضلات و مشکلات در کشور ما حل و فصل بشه.

مطالب مرتبط
ادامه خالی‌بندیهای رئیسی سر ۴میلیون مسکن: هر کس می‌گوید نمی‌توانیم باید برکنار شود!

لطفا به اشتراک بگذارید: