خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دزدی از سفره مردم و دم از عدالت زدن رئیسی

نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دزدی از سفره مردم و دم از عدالت زدن رئیسی ـ خبر تو خبر
دولت آخوند رئیسی در این زمان، این جیب‌بری علنی و خون ریزی آشکار از پیکر نحیف ملت ایران را جراحی اقتصادی نامیده است. و با گران کردن قوت لایموت شان، زندگی آنها را به‌خطر انداخته و برای آنها جز این چاره‌ای نگذاشته تا به خیابان بیایند و حق خود را برای زیستن مطالبه کنند.

آشکار است که در این به‌اصطلاح جراحی آسیبی به باندها و مافیاهای حکومتی نمی‌رسد و بلکه جیبشان پر پول‌تر از پیش نیز می‌گردد. اعداد و آمار رسمی نشان می‌دهند در سال جاری، بودجه نهادهای دولتی، مجلس و نهادهای خاص بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته‌اند آن‌هم درست در شرایطی که درآمد ملی کاهش وحشتناکی داشته است و از تولید ملی هم خبری نیست. با این حال وقتی کمبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه، روشن و انکارناپذیر است، جراحی و تراشیدن بخشهای مضر و فاسد طبیعی و بدیهی است. ولی چرا چنین نمی‌شود؟

مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ بحران گرانی و توی گل گیر کردن خر نظام
جراحی فرودستان در اتاق عمل جلادان!
لطفا به اشتراک بگذارید: