هر جا شنیدید جلویش بایستید: شعار رضا شاه روحت شاد، دستورالعمل مخفیانه وزارت اطلاعات به مزدورانش!

شعار رضا شاه روحت شاد، دستورالعمل مخفیانه وزارت اطلاعات به مزدورانش برای جلوگیری از شعارهای براندازی است! ـ هر جا شنیدید جلویش بایستید ـ ۱۱خرداد۱۴۰۱
در مواجهه با قیام خروشان مردم ایران، خامنه‌ای نمی‌تواند دیگر از این شیطان‌سازی نخ‌نما شده استفاده کند. بنابراین به جعل آلترناتیو و ساختن اپوزیسیونهای قلابی روی آورده است. ابداع شعارهای آن‌چنانی برای انحراف قیام یکی دیگر از اهداف وزارت بدنام است. شعار «رضاشاه روحت شاد»! یکی از این ساخته‌ها و پرداخته‌های تاریکخانهٔ اطلاعات آخوندی است که برای نخستین بار در قیام دی‌۹۶ به بازار آمد و مورد مصرف قرار گرفت. از آن هنگام بازمصرف این شعار وظیفهٔ اصلی اطلاعاتی‌ها، لباس‌شخصی‌ها، جوجه‌بسیجی‌ها و عوامل نفوذی حکومت در بین قیام‌آفرینان شده است.

نکتهٔ مهم حلوا حلوا کردن این شعار از سوی بوق‌های استعماری و حامیان آن سوی آب آخوندهاست. آنها در هر قیام و خیزش با کمرنگ کردن شعارهای رادیکال مردم مانند مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رئیسی، شعار رضاشاه روحت شاد را اگراندیسمان می‌کنند تا از این طریق به خامنه‌ای سوخت برسانند. این شگرد کثیف در منظر مردم ایران افشا شده است و دیگر کارآیی ندارد.

مطالب مرتبط
خبری که کل ایران را تکان داد: فقط در ۱۰روز اخیر حدود پنج هزار نوزاد در سراسر کشور رها شده‌اند!
شعارهای انحرافی؛ ابزاری برای مقابله با خیزش‌های مردمی
لطفا به اشتراک بگذارید: