طنز ـ سخنرانی رئیسی در جلسه هیئت دولت درباره ریشه کنی فقر مطلق

سخنرانی رئیسی در جلسه هیئت دولت درباره ریشه کنی فقر مطلق ـ طنز
رئیسی نیامده است که فقر مطلق را ریشه‌کن نماید؛ آمده است که ریشهٔ فقیر را بکند. آمده است که برای حفظ نظام ولایت نان خشک را از سفره‌های محقر برباید. آمده است تا با طرح‌هایی مانند «حذف ارز ترجیحی»، «گران کردن آرد به بهانهٔ جلوگیری از قاچاق آن»، آخرین سکه‌های پس‌انداز شده برای روز مبادا را نیز از جیب هر ایرانی درآورد و به چاه ویل صنعت موشکی و اتمی رژیم بریزد.

تنها اهرمی که می‌تواند این روند رذیلانه و جنایت‌بار را متوقف کند، تبدیل فقر و خط فقر به سلاحی هولناک در دستان ارتش عظیم گرسنگان است. خامنه‌ای و گماشتهٔ بدنام او این زبان را خوب می‌فهمند و از به‌کار گرفته شدن آن سخت هراس دارند.

جامعهٔ ایران با سرعتی شگفت در حال نزدیک شدن به این موعد محتوم است. شورشگران آزادی و عدالت در شهرهای ایران آماده‌اند تا درسی جانانه به دشمن نان و جان مردم ایران بدهند.

مطالب مرتبط
طنز ـ صحبت‌های حسین انصاریان درباره بالا رفتن قیمت ها
ریشه‌کن کردن فقر یا ریشه‌کن کردن فقیر؟!
لطفا به اشتراک بگذارید: