بعد از اینکه خامنه‌ای آدرس سلطنت را داد: بچه شاه نیروهای برانداز را بخشی از مشکل خواند!

بچه شاه نیروهای برانداز را بخشی از مشکل خواند! ـ بعد از اینکه خامنه‌ای آدرس سلطنت را داد ـ ۲۰خرداد۱۴۰۱
خامنه‌ای:

البته نقش دشمنی دشمنان هم نباید نادیده گرفته بشود جبهه گسترده دشمن از اول انقلاب وارد میدان شد.

توجه کنید من درباره همین مسأله طمعهای دشمنان نقشه‌های دشمنان توطئه‌های دشمنان خوابهای آشفته‌یی که دشمنان برای ملت ایران می‌بینند یک نکته مهمی را عرض بکنم که به نظر م مهمه. دو جزء داره این نکته یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. می خواهند امیدشون به اینه که بلکه بتوانند با کارهای روانی بافعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام حیله‌ها با پول با مزدور پروری مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدهند.

این محاسبه غلط است که خیال کنند می‌توانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند. می‌توانند در مقابل جمهوری اسلامی عاملی را قرار بدهند که می‌دانند جمهوری اسلامی به آن عامل خیلی اهمیت می‌دهد و آن عامل مردم است. توجه کنید توجه کنید این اشتباه را آمریکایی‌ها چرا می‌کنند چون مشاورینی دارند که ان مشاوران ایرانیان خائنی هستند که به آنها مشورت می‌دهند
مطالب مرتبط
بعد از اینکه خامنه‌ای گفت از مسئولین تشکر کنید: دو روز تظاهرات سراسری بازنشستگان با شعارهای ضدحکومتی

لطفا به اشتراک بگذارید: