نه به شیخ و شاه دیکتاتوری: آری به جمهوری و دموکراسی

آری به جمهوری و دموکراسی ـ نه به شیخ و شاه دیکتاتوری ـ ۲۸خرداد۱۴۰۱
بلغورکنندگان «... روحت شاد»! اشباحی هستند که از آشکار کردن خود ابا دارند. سر و صدایشان وقتی بلند می‌شود که بتوانند خود را چند ثانیه آشکار کنند و به همان سرعت از آکت عظماپسند خود یک فیلم بگیرند و در حاشیه‌های گنگ، دنباله‌هایشان را ایزگم کنند. ساچمه‌یی و باتون نیروی ضدشورش هیچ‌گاه به سمت آنان نمی‌چرخد؛ زیرا «خودی»! هستند و مأموریت از تاریکخانهٔ اشباح به آنان ابلاغ می‌شود. اغلب فیلم‌ها و تصویرهای آنان در شبکه‌های مجازی بلر و دستکاری شده است.
حکم موشی را دارند که در دیگ غذا می‌افتد تا آن را بی‌مصرف کند؛ اما تا بخواهی رسانه‌های فارسی زبان و بوق‌های رنگارنگ وابسته به «از ما بهتران»! آنها را اگراندیسمان می‌کنند تا یک خط دیکته‌شده را به خورد افکار عمومی بدهند.

مطالب مرتبط
سخنگوی دولت رئیسی التماس کرد: مطالبات خود را از مجاری قانونی منتقل کنید
مخرج مشترک «... روحت شاد»! پرانان
لطفا به اشتراک بگذارید: