پیک شادی کامل ۹تیر۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۹تیر۱۴۰۱
گفت: «آقا» نظام ما «جذاب»

حرفهای امام ما جذاب

در نظام ولایت بنده

هست کار و مقام ما جذاب

ثروت بی‌حساب بیت‌المال

کرده دنیا به کام ما جذاب

ما همانیم که بود و می باشد

بهر شیطان مرام ما جذاب

زین همه پیشرفت و دستاورد

در جهان گشته نام ما جذاب

گشته ویران سراسر ایران

زیر نعلین و گام ما جذاب

تروریسم و صدور آن به جهان

ثبت گشته به نام ما جذاب

از برای حماس و «حزب‌الله»

بخشش صبح و شام ما جذاب

قاچاق و اختلاس و پولشویی

بود و هست در نظام ما جذاب


مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۳تیر۱۴۰۱ ـ طنز
جذابیت ولایت!
لطفا به اشتراک بگذارید: