انیمیشن ـ صحبتهای رئیسی و دستاوردهای دولتش

صحبتهای رئیسی و دستاوردهای دولتش ـ انیمیشن
یک سال از منصوب شدن آخوند جلاد رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس «دولت شش کلاسه» می‌گذرد. مدرک تحصیلات کلاس ششم ابتدایی این به‌اصطلاح رئیس‌جمهور ولایت از بس مهم و چشمگیر است که مردم به او رئیس‌جمهور شش کلاسه می‌گویند.

البته این مدرک تحصیلی ربطی به انتصابش توسط «آقا» برای این مقام پوشالی نداشته است. اولین شاخصی که دلیل انتصابش شد ویژگی برجسته او در دورانی که جوانی بیست و یک ساله بود و مدال دادستان کرج و همدان را از خمینی گرفت بارز شد. زمانی که فرمان پرت کردن جوانی را از کوه در همدان صادر کرد و در موضع دادستان هم بازجویی می‌کرد و هم شکنجه و هم محاکمه. کسی که در زندان کرج به صغیر و کبیر رحم نکرد و در جریان قتل‌عام زندانیان در گوهردشت بیمار مبتلا به صرعی که محکومیتش تمام شده و باید آزاد می‌شد را حلق آویز کرد. این همان عنصری است که چشم «آقا» را گرفته بود چرا که به‌زعم او سر پا ماندن نظام با گماردن این قبیل موجودات در رأس امور که از محصولات زبده و خالص دستگاه ولایت هستند، بهتر تضمین خواهد شد. زیرا حضور فعال در هیأت مرگ زندانیان سیاسی در سال۶۷هزار بار ارجح‌تر از هر مدرک علمی و دانشگاهی برایش بود «مقام معظم» هم دنبال همین بود. مدرک تحصیلی شش کلاس یا شصت کلاس برای او فرقی نمی‌کرد.


مطالب مرتبط
انیمیشن ـ آخوند در بازی کامپیوتری
«دولت شش کلاسه حکومت‌اش خلاصه»!
لطفا به اشتراک بگذارید: