پیک شادی کامل ۱۶تیر۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۱۶تیر۱۴۰۱
«دبیر ستادحقوق بشر»

کز انسان ندارد نشان و اثر

پس از جمع و تفریق و تقسیم و ضرب

چنین داد از ماجرایی خبر

همانها که گشتند در این چهل سال

«شهیدگروهک» به کوی و گذر

بگفتا که آمار «هفده‌هزار»

که گفتیم دو صدبار از این پیش‌تر

غلط بود و فعلاً چنین یافتیم

رقم هست بسیار از این بیشتر

درستش بُوَد بیست و پنج در هزار

بُوَد کشف این بهر ما یک هنر

کسانی که کردند هزاران «ترور»

بدانند که هستند «منفور» و شر

مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۹تیر۱۴۰۱ ـ طنز
«بیست و پنج هزار» …
لطفا به اشتراک بگذارید: