ترانه طنز ـ قربونت عمه‌ت ـ کاری از گروه موزیک بسیجیان ساندیس‌خور

قربونت عمه‌ت ـ کاری از گروه موزیک بسیجیان ساندیس‌خور ـ ترانه طنز
هر چه ایشان زور زد تا مردمان

گرد او آیند، ولی گردید بور

«امت در صحنه» در صحنه نبود

دود گشت از صحنه و گردید دور

پیش پای ملت تحریم گر

لشگر «رهبر» بشد کمتر ز مور

آنچه بود اذناب پاچه‌خوار بود

جنس‌شان با این ولایت بود جور

امت نالان به شکل گله‌ای

از چه رو دیگر نمی‌یابد حضور

سالها دلبسته بر ساندیس بود

عشق ساندیس بود رمز آن حضور

لیکن اینک قوم ساندیس خوارها

غوطه‌ور در وادی فسق و فجور

هر دو پای رهبر الدنگشان

هست اینک بر لب و نزدیک گور

مطالب مرتبط
ترانه طنز ـ ملا تی وی
«حوزه» های سوت و کور…
لطفا به اشتراک بگذارید: