حسینعلی نیری رئیس هیئت مرگ در اعدام‌های سال ۶۷ گفت: بدون آن اعدامها شاید نظام نمی‌ماند!

بدون آن اعدامها شاید نظام نمی‌ماند! ـ حسینعلی نیری رئیس هیئت مرگ در اعدام‌های سال ۶۷ گفت ـ ۲۳تیر۱۴۰۱
آخوند دژخیم حسینعلی نیری که خمینی در حکم خود برای قتل‌عام کلیهٔ مجاهدین سر موضع در زندان‌های سراسر کشور او را «قاضی شرع» در هیأت مرگ معین کرد، در گفتگویی با مرکز اسناد رژیم در بارهٔ علت این حکم با وضوح تمام گفت: «آن برهه شرایط ویژه‌یی بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند».

دژخیم نیری که در حال حاضر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضاییه جلادان است، در توجیه این نسل‌کشی سبعانه می‌افزاید: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن‌که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسأله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد!».

مطالب مرتبط
تحمل دفاع از معیشت مردم را هم نداشتند! ـ وریا غفوری با دستور از بالا از استقلال کنار گذاشته شد
دژخیم نیری: اگر قتل‌عام نبود، «نظام نمی‌ماند!»
لطفا به اشتراک بگذارید: