دعوای حجاب و بی‌حجاب: ترفندی برای منحرف کردن اذهان از جنبش برانداز!

ترفندی برای منحرف کردن اذهان از جنبش برانداز! ـ دعوای حجاب و بی‌حجاب ـ ۲۳تیر۱۴۰۱
تقسیم زنان به «باحجاب» و «بی‌حجاب» یا دیگر انواع آن مانند «شل‌حجاب»! و «بدحجاب»! از بافته‌های بنیادگرایی دینی است و از اذهان تارعنکبوت گرفتهٔ ارتجاع برمی‌خیزد. این طرز تفکر زن را به‌طور اخص و انسان را به‌طور اعم از فیلتر ایدئولوژی جنسیت نگاه، ارزیابی و دسته‌بندی می‌کند. هیچ آحاد انسانی از این دسته‌بندی مصون نیست؛ زیرا اگر بخواهیم با این ایدئولوژی انسان‌ها را از هم متمایز کنیم دسته‌بندی‌های دیگری نیز شکل می‌گیرد. حال آن‌که انسان‌ها در فطرت انسانی خود با هم برابر هستند. هیچ تمایز یا تشخصی نمی‌تواند و نباید عامل برتری آنها بر یکدیگر باشد. کرامت انسانی به جنس، اندام، شکل ظاهری، سن، قد، رنگ پوست و دیگر مشخصه‌های فیزیکی او وابسته نیست.

مطالب مرتبط
حسینعلی نیری رئیس هیئت مرگ در اعدام‌های سال ۶۷ گفت: بدون آن اعدامها شاید نظام نمی‌ماند!
«نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری، نه به حکومت اجباری»
لطفا به اشتراک بگذارید: