قتل‌عام ۶۷: دادگاه سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر کرد

دادگاه سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر کرد ـ قتل‌عام ۶۷ ـ ۲۴تیر۱۴۰۱
قاضی دادگاه حکم حبس ابد (اشد مجازات) برای دژخیم قتل‌عام۶۷ حمید نوری را اعلام کرد

قاضی دادگاه در ادامهٔ اعلام حکم: خمینی فرمان صادر کرد که مجاهدین سرموضع باید اعدام شوند. دادگاه به این نتیجه رسید افرادی که علیه مجاهدین در دادگاههای کوتاه حکم صادر می‌کردند و بلافاصله حکمشان اجرا می‌شد از نظر دادگاه اقداماتشان نقض وخیم قوانین بین‌المللی است

قاضی دادگاه سوئد: این پرونده مربوط به اعدام مجاهدین در قتل‌عام سال۶۷ هست و هم‌چنین تعدادی از زندانیان مارکسیست که آن موقع اعدام شدند

قاضی دادگاه سوئد: دادگاه به‌دلیل صلاحیت جهان‌شمول صلاحیت داشت که این پرونده را که مربوط به رژیم ایران بود مورد بررسی قرار بدهد

قاضی دادگاه سوئد: دهها نفر شهادت دادند و کسانی بودند که مشارکت داشتند نتیجه این است که حمید نوری برای جنایت علیه منافع عمومی مجرم شناخته شد

پس از اعلام حکم، غریو شادی و شعارهای تظاهرکنندگان در برابر دادگاه در جریان است.

کنت لوئیس وکیل مجاهدین: این حکم حبس ابد هست. این یک لحظه بسیار زیبا و عالی است. افرادی که اینجا هستند بسیار خوشحال هستند.

بله این یک جنایت بزرگ علیه بشریت و قتل بوده و حکم هم به آن پرداخته است. این حکم بسیار مهم است چون رژیم ایران از خمینی تا رئیسی همه‌شان در این قتل‌عام نقش داشتند و دادگاه دقیقاً به این نتیجه رسید و این یعنی که رژیم ایران مجرم است به‌خاطر قتل‌عامی که در سال۶۷ اتفاق افتاد.

من به شما تبریک می‌گویم.

مطالب مرتبط
دعوای حجاب و بی‌حجاب: ترفندی برای منحرف کردن اذهان از جنبش برانداز!
حکم دادگاه سوئد؛ ضرورت محاکمهٔ رئیسی و خامنه‌ای
لطفا به اشتراک بگذارید: