پسر شاه: این سپاه که در جنگ از ملت خود حفاظت کرد، بر روی هم‌میهن خود شلیک نخواهد کرد!

این سپاه که در جنگ از ملت خود حفاظت کرد، بر روی هم‌میهن خود شلیک نخواهد کرد! ـ از جملات قصار یک مدعی کشکی اپوزیسیون ـ ۲۷تیر۱۴۰۱
دیکتاتوری شاه با سرکوب احزاب ملی و جنبش‌های انقلابی و اعدام و زندانی کردن رهبران واقعی مردم و از میان برداشتن همهٔ احزاب و تشکلهای دمکراتیک، فقط یک راه را باز گذاشت و آن هم راه ارتجاع مذهبی و شبکهٔ آخوندی بود که خمینی بر آن سوار شد و پیش تاخت. در سیاست بین‌المللی هم، امدادرسانی آشکار دولتهای غرب به‌سارق بزرگ قرن کمک کرد تا قدرت را به‌چنگ بیاورد.

مطالب مرتبط
قتل‌عام ۶۷: دادگاه سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر کرد
کلیپ سازی جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه در ورزشگاه آزادی تهران دروغ و صحنه‌سازی است
لطفا به اشتراک بگذارید: