آمار تکاندهنده از بیکاری جوانان در کشور ـ وزارت رفاه: ۷۷درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله نه شاغلند و نه محصل!

وزارت رفاه: ۷۷درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله نه شاغلند و نه محصل! ـ آمار تکاندهنده از بیکاری جوانان در کشور ـ ۶مرداد۱۴۰۱
راساس گزارش اخیر مرکز آمار، در سال ۱۳۹۹از ۱۰.۵میلیون جوان، ۸.۱ میلیون نفر از آنان NEET اند که سهم بیش از ۷۷ درصدی از کل جوانان را دارند.در گزارش مرکز آمار تعداد جوانان در این شرایط، سال پیش حدود سه‌میلیون نفر ذکر شده. آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد این عدد سال ۹۴ حدود ۳۱ درصد، در سال ۹۵ حدود ۳۰.۲درصد و سال ۹۶ حدود ۲۹.۸ درصد بوده. اما سال ۹۷ با جهش به ۷۳ درصد و در ۱۳۹۸ به حدود ۷۴ درصد رسیده و در ۱۳۹۹ رقم ۷۷.۴ درصد به ثبت شده.
مطالب مرتبط
با دستورالعمل داعشی وزارت ارشاد: استفاده از تصویر بانوان در تبلیغات ممنوع شد
گیوتین فقر بر گردن ایرانیان
لطفا به اشتراک بگذارید: