احمد خاتمی گفت: تردیدی ندارم این جمله را ناخواسته به زبان آورده‌ام!

احمد خاتمی در توضیحی درباره خطبه‌اش مبنی بر این که خانواده اکثر بی‌حجاب‌ها دزد هستند گفت ـ تردیدی ندارم این جمله را ناخواسته به زبان آورده‌ام ـ ۱۵مرداد۱۴۰۱
آخوند احمد خاتمی امام جمعه خامنه‌ای در تهران در توضیحی درباره حرف‌های ضبط‌شده‌اش در مورد حجاب مبنی بر این که خانواده اکثر بی‌حجاب‌ها دزد هستند، گفت: «تردیدی ندارم این جمله را ناخواسته به زبان آورده‌ام.» او بعد از واکنش‌ها به این سخنرانی‌اش، گفتن چنین جمله‌ای را منکر شده بود.(خبرگزاری حکومتی انتخاب ۱۱ مرداد)

آخوند احمد خاتمی: در خطبه گذشته که در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبه‌ها را قبل از ایراد می‌نویسم، این جمله را ندیدم که اکثر بی حجاب‌ها از خانواده‌های دزدها هستند و در تلویزیون هم ندیدم، لذا به این باور رسیدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه این هفته ۷ مرداد ۱۴۰۱ ابراز کردم.
ولی بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته‌اید، بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است.

مطالب مرتبط
کارنامه یکساله دولت رئیسی ـ اعدام: ۵۴۵ ـ دستگیری: ۱۸۲۱۰
توجیه سخیفانه آخوند احمد خاتمی امام جمعه خامنه‌ای در تهران به یک دروغ شاخدار
لطفا به اشتراک بگذارید: