خامنه‌ای در مراسم عاشورا شرکت کرد!

شرکت خامنه‌ای در مراسم عاشورا ـ ۱۷مرداد۱۴۰۱
امروز نیز در ایران، وارثان پلید یزید بر مسند قدرت تکیه زده‌اند. خامنه‌ای به‌پیروی از سلفش یزید، بر منبر تزویر و ریای ولایت فقیه نشسته و مردم را غارت می‌کند.

جانی‌ترین افراد را بالای امور قرار داده؛ جلاد۶۷ را بر کرسی ریاست‌جمهوری نظامش، آخوندی جانی را بر مسند قضاییهٔ خون‌ریزش و پاسداری چماقدار را به‌عنوان رئیس مجلس تبهکارانش گماشته. عده‌ای آدمکش را با‌عنوان «سردار» به‌عنوان سرکردهٔ نیروهای سرکوبگر و قاتلش قرار داده تا حامی کارگزارانش باشند که در هر شهر با فساد و غارتگری تسمه از گردهٔ مردم مظلوم می‌کشند.

مطالب مرتبط
پیام عاشورا: نبرد بی‌امان با یزید دوران
عاشورا - سخن از جنگ است با یزیدان زمانه!
لطفا به اشتراک بگذارید: