پیک شادی کامل ۲۷مرداد۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۲۷مرداد۱۴۰۱
اکنون که گاری ما در گل فرو نشسته

این ماهواره‌بازی شاید که رهگشا شد


هر گوشه در ولایت سرشار علم و فن است

آن «کرونا یاب» معروف جام جهان‌نما شد


پرتاب ماهواره کردیم اگر دو صد بار

پرت و پلا پرانی پایان ماجرا شد


پرتاب کرد چون روس گفتیم از آن ما بود

در روزگار پیسی چیزی به نام ما شد


این روس بی‌مروّت تکذیت کرده آن را

ماهواره‌سازی ما چون دود در هوا شد

مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۲۰مرداد۱۴۰۱ ـ طنز
ماهواره روسی ولایی!
لطفا به اشتراک بگذارید: