برنامه آفساید ـ چرا «من و تو» همسو با رژیم به مجاهدین حمله میکند؟

چرا «من و تو» همسو با رژیم به مجاهدین حمله میکند؟ ـ برنامه آفساید
یکی از محورهای اصلی شیطان‌سازی در جریان عملیات فروغ جاویدان، ساختن یک داستان جعلی به‌نام آتش زدن بیماران در بیمارستان اسلام‌آباد توسط مجاهدین است. این سناریو که در وزارت بدنام اطلاعات تهیه و در رسانه‌های حکومتی درج شده، بیشتر به یک فیلمنامهٔ سخیف شباهت دارد تا روایت تاریخی:

«وقتی وارد بخش نوزادان شدیم، آن تخت‌های کوچولو همه سوخته بودند و جنازه‌ها در این تختها مانده بود بخش را آتش زده بودند، تمام نوزادان با مادرانشان را آتش زده بودند مادرها پای تخت‌ها، همه یک تکه ذغال سیاه بودند و بچه‌ها هم مثل یک تکه عروسک سوخته روی تخت‌ها. . ».مطالب مرتبط
برنامه آفساید ـ حملات عوامل « من و تو» به مجاهدین
جعل تاریخ و شیطان‌سازی از فروغ جاویدان
لطفا به اشتراک بگذارید: