مردم سالاری: ابهام درباره چگونگی انتشار علنی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه...؛رسوایی دیگری از حکومت اعدام و غارت خامنه ای!

ابهام درباره چگونگی انتشار علنی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه...؛رسوایی دیگری از حکومت اعدام و غارت خامنه ای! ـ مردم سالاری
کدام نیرو پشت فسادهای نجومی‌ست؟

آخوند حسین میرزایی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ـ اول شهریور:

اتفاق افتاده از سمت بعضی از این مسئولان پیشنهاد کردند که ما ۵۰۰سکه بهار آزادی می‌دهیم که فلان جای مثلا تحقیق چطوری مطرح بشود.

کدام نیرو و قدرتی می‌تواند فقط یک قلم ۵۰۰سکه به کمیته تفحص بدهد؟
امیر حسین ثابتی ـ ۲۹مرداد ۱۴۰۱:

اداره اطلاعات استان ائمه جمعه پایگاههای بسیج دیگر نمی‌دانم این جور چیزها کمک خیر! گرفته‌اند.

حسین راغفر: ما یک الیگارشی داریم در کشور یعنی آدم‌هایی که از قدرت آمدند توی ثروت و امروز هم هنوز توی قدرت هستند.

نیرویی که هم قدرت دارد هم ثروت کیست؟
بنابراین اینها سیاست‌گذاری می‌کنند منافع خودشونو نگاه می‌کنند.

با این حال حرف مردم یکی بیش نیست
تجمع اعتراضی مردم در همدان ـ‌۲شهریور

تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود


مطالب مرتبط
مردم سالاری: ماجرای اتفاق شبانه در میدان مرجعیت چه بود؟…،به آتش کشیده شدن تصویر منحوس خمینی در قم!
فولاد مبارکه، نوک ستون فساد در کدام ارگان خامنه‌ای؟
لطفا به اشتراک بگذارید: