طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ ترانه گیلکی آها بگو

آقاجون اینا ـ ترانه گیلکی آها بگو ـ طنز عروسکی
بگفتند در ره «احیای برجام»

به امید فراوان می‌زنیم گام

ارائه کرده‌ایم یک طرح مثبت

مسائل حل شده در آن به دقت

ولی زین طرح‌هاشان در نهایت

ندارد «حضرت آقا» رضایت

بُوَد مشتاق آن برجام پیشین

مزایایش فراوان بود شیرین

دلار با کشتی و طیّاره آورد

از آن محموله‌ها خیلی صفا کرد

مطالب مرتبط
طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ عقب افتادن کرایه خانه
احیای برجام…
لطفا به اشتراک بگذارید: