طنز ـ گفتگو تلویزیونی آخوند رئیسی

گفتگو تلویزیونی آخوند رئیسی ـ طنز
رئیسی رئیس‌جمهور ارتجاع گفت: شما در هر فتنه‌یی که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای مجاهدین را می‌بینید. شما نمی‌توانید از یک جریان علیه انقلاب (!) و عناد با نیروهای انقلاب (!) یاد بکنید و جای پای مجاهدین را در آنجا نبینید.

همواره جریان مجاهدین سعی کرده شیطنت خودش را ادامه بدهد... انقلابیها (!) باید آگاه باشند و با بصیرت اطراف را بنگرند که جریان نفوذ نتواند اهداف خود را دنبال کند

رئیسی جلاد: مجاهدین با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشتند که ریشه جبهه نظام و نمادهای نظام را بکنند یا ترور شخص بکنند

مطالب مرتبط
طنز ـ آلترناتیو بازیه
زوزه‌های رئیسی جلاد و اذعان به ۴۰سال رویارویی مجاهدین با آخوندهای حاکم
لطفا به اشتراک بگذارید: