موشکاف ۶شهریور۱۴۰۱ ـ سگ و سیله های عمامه دار عظما تو جمعه بازارهای ولایت اساسی به تته پته افتادن

سگ و سیله های عمامه دار عظما تو جمعه بازارهای ولایت اساسی به تته پته افتادن ـ موشکاف ۶شهریور۱۴۰۱
به‌رغم جراحی بزرگ خامنه‌ای در شعبدهٔ انتخاباتی سال گذشته و حذف بخشهایی از سرکردگان باند ولایت و مهره‌هایی مثل علی و صادق لاریجانی برای بالا کشیدن جلاد۶۷ و یک‌دست کردن هرم حاکمیت، این روزها صدای زدوخورد باندها و مهره‌های ولایت یک‌دست ارتجاع از همهٔ تریبونهای حاکمیت به‌گوش می‌رسد. از مجلس ارتجاع تا جمعه‌بازارهای رژیم، تا روزنامه‌ها و سایتها و تا رادیو تلویزیون رژیم. گویی همه به‌جان هم افتاده‌اند و بر سر هر مسأله‌یی با یکدیگر دست به‌گریبانند.

مطالب مرتبط
موشکاف ۵شهریور۱۴۰۱ ـ این روزا عظما دنبال اینه که همه جا رو آخوندمالی کنه
آشفتگی در ولایت یک‌دست! خامنه‌ای
لطفا به اشتراک بگذارید: