موشکاف ۹شهریور۱۴۰۱ ـ عظما تو یک سالگی دولت خبیثی مثله خاله سوسکه قر بون دست و پای بلوری دولت جوانش رفت

عظما تو یک سالگی دولت خبیثی مثله خاله سوسکه قر بون دست و پای بلوری دولت جوانش رفت ـ موشکاف ۹شهریور۱۴۰۱
نقطه عزیمت خامنه‌ای برای برکشیدن و روی کارآوردن ابراهیم رئیسی، برای یک‌دست کردن حاکمیت در مقابله با دو عنصر سرنگون‌ساز و تعیین‌کننده بود:

۱ـ شرایط انفجاری جامعه و قیامهای در چشم‌انداز

۲ـ صف‌آرایی در برابر جایگزین دمکراتیک با نقش محوری سازمان مجاهدین خلق ایران

بدیهی است که عمود خمیه نظام در گزینش این «شش کلاسه بی‌سواد»! نه سرنوشت برجام را در نظر داشت، نه تورم کمرشکن و نه سفره‌های هردم کوچک‌شوندهٔ مردم را، کارکرد رئیسی برای او افزودن به میزان اختناق در جامعه با ایجاد یک‌شبه حکومت نظامی بود. او می‌خواست از شهرت منفی رئیسی در قتل‌عام۶۷ استفاده کند و از این طریق جامعه را مرعوب نماید.

اکنون نزدیک به یک سال از روی کارآمدن دولت جوان حزب‌اللهی گذشته است. در این مدت خامنه‌ای نه تنها در یک‌دست کردن نظام توفیق نیافته بلکه در تحقق دو هدف بعدی نیز با شکست فاحش مواجه شده است.

مطالب مرتبط
موشکاف ۸شهریور۱۴۰۱ ـ موشکافی امروز رو از خبیثی شروع می‌کنیم
شکست «دولت جوان حزب‌اللهی»! و پیامدهای آن
لطفا به اشتراک بگذارید: