طنز راننده تاکسی ـ سوار نکردن آخوند در تاکسی

سوار نکردن آخوند در تاکسی ـ طنز راننده تاکسی
گسترش روزافزون نفرت عمومی از آخوندها و سایر مظاهر حکومتی نشانهٔ چیست؟

تهاجم مردم به آخوند حکومتی و لگد کردن عمامه‌اش

آخوند محمدرضا زائری:

در ده روز گذشته یک بار آب دهان به من انداخته‌اند، دو سه بار با توهینهای شدید مواجه شده‌ام و همین الآن هم راننده اسنپ با وضع بدی وسط خیابان پیاده‌ام کرد. آیا از این میزان تنفر و کینه رو به افزایش و بحران آفرین با خبر هستند؟تهاجم یک هم‌وطن به آخوند حکومتی در خیابان:

بذار ببینم! آشغال! کثیف‌تر از تو اینجا کسی نیست... ببین یه کاری می‌کنم از اینجایی که هستی بیای پایین‌ها... با بد کسی طرفی!آخوند دژکام در نمایش جمعه شیراز ـ ۲۴دی:

آقا فرمود بیناّت انقلاب اسلامی را زیر سؤال می برندآخوند فاضل میبدی عضو مجمع مدرسین حوزه قم هم اعتراف کرد:

نگاه مردم به روحانیان نگاه بدی است. مردم به طلاب متلک یا فحش می‌دهند امروزه روحانیان کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند

تهاجم یک خانم هم‌وطن به یک آخوند: بسه از ایران برید چقدر می‌خواهید پول ایران‌ رو بخورید؟ مردم را بدبخت کردید بیچاره کردید. ما شما را نمی‌خواهیم

آخوند مجید انصاری:

ما کار را به جایی رسانده‌ایم که هر آخوند باید یک سیانور در دهان داشته باشد تا به‌دست مردم نیفتد

آخوند مجید انصاری: آژیر خطر به صدا درآمد از سال۹۸ بعد از آژیرهای مکرری که قبلاً به صدا درآمده بود

تهاجم یک هم‌وطن به یک آخوند: تو آخوندی درسته؟ این سگ از خامنه‌ای تمیزتره نیگاه کن این سگ از خامنه‌ای تمیزتره. ننگ به شما

راستی! این همه کینه و نفرت عمومی از آخوند علامت چیست؟

تماس مسعود از مشهد با سیمای آزادی ـ ۲۵دی۱۴۰۰:

همه این وقایع نشان از فروپاشی این نظام پلید آخوندی خبر می‌دهد


مطالب مرتبط
راننده تاکسی و آخوند ـ طنز خنده‌دار
کسادی نمایش جمعه یا تنفر عمومی از تمامیت نظام؟

لطفا به اشتراک بگذارید: