انیمیشن ـ توصیه مهم خامنه‌ای به مجتبی خامنه‌ای

توصیه مهم خامنه‌ای به مجتبی خامنه‌ای ـ انیمیشن
در حالی‌که مردم در کف خیابان اصل نظام را نشانه می‌روند، در خبرگان چه می‌گذرد؟

تلویزیون حکومتی ـ ۱۶شهریور ۱۴۰۱:

گوینده: مجلس خبرگان در این بیانیه در واکنش به برخی شبهات درباره آینده رهبری نظام تصریح کرد

این هم نمایش جمعه:

تاجزاده در نمایش جمعه بهارستان ـ‌شهریور ۱۴۰۱:

حالا اگر مجلس خبرگان رهبری این شرایط را در فرزند مقام معظم رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کند خب چه مانعی داره؟

مگر مشکل مردم انتخابات و انتصابات و موروثی بودن است؟

کو شکلی ـ ۲۴مرداد ۱۴۰۱:

اونها مسأله‌شان انتخابات نبود اصلاً مرگ بر اصل ولایت فقیه می‌گفتند

آخوند علم‌الهدی ـ ۲۵مرداد ۱۴۰۱:

تخریب ولایت حراما شرعاً

در حالی که خبرگان بازی ولایت راه انداخته مردم پاسخشان را در کف خیابان داده‌اند

تجمع اعتراضی مردم:

این همه لشکر آمده بجنگ رهبر آمده


مطالب مرتبط
انیمیشن ـ لایو خامنه‌ای با یزید
لاین ـ پاسخ مردم به خبرگان خامنه‌ای چیست؟
لطفا به اشتراک بگذارید: