جهان صنعت: خز‌علی گیت...؛رسوایی سفر پسر انسیه خزعلی معاون رئیسی به کانادا!

خز‌علی گیت...؛رسوایی سفر پسر انسیه خزعلی معاون رئیسی به کانادا! ـ جهان صنعت
موضوع زندگی و تحصیل فرزند برخی سران رژیم در خارج از کشور همواره مورد مناقشه بوده است. هرچند معمولاً اصولگرایان نسبت به این مسأله اعتراض داشتند اما به نظر می‌رسد در میان هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا مسئولانی بوده‌اند که فرزندانشان در خارج از ایران یا به تحصیل پرداخته یا زندگی کرده‌اند. هرچند که برخی مانند ساشا سبحانی کار به جای باریک کشیده شده و پدر از پسر اعلام برائت کرده است، اما در بسیاری موارد پدران و مادران نسبت به این مهاجرت توجیهاتی آورده‌اند.

مطالب مرتبط
جهان صنعت:امروز نوبت تهمت دشمن به سپاه است؛…وقتی خامنه ای میخواهد دزدیهای پاسداران را منکر شده و بپوشاند!
مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – شنبه ۱۹شهریور ۱۴۰۱
لطفا به اشتراک بگذارید: