حال داد به عظمای فلک زده

حال داد به عظمای فلک زده
خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۳فروردین تقریباً تمامی ایادی و مهره‌های نظامش را نزد خود جمع کرد تا به‌ آنها امید و انگیزه تزریق کند. خلیفهٔ مفلوک ارتجاع که به‌طور مذبوحانه و رقت‌باری تلاش می‌کرد رژیمش را رو‌به‌راه جلوه دهد، تا آنجا پیش رفت که گفت: «دست‌آوردها و موارد متعدّد دیگری که وجود دارد... جمهوری اسلامی را به‌ یک نمونه‌ٔ جذّاب برای بسیاری از ملّتها تبدیل کرده».

ولی‌فقیه ارتجاع هم‌چنین تلاش بسیار کرد که به‌ ایادی رژیمش بقبولاند که نظام دچار هیچ بن‌بستی نیست و اگر آنها بن‌بست می‌بینند، این تنها یک احساس است که آنها را هم «دشمنان القا می‌کنند این معنا را» وی سپس برای محکم‌کاری تأکید کرد: «با این همه تجربهٔ موفّقی که ما در بخش‌های مختلف داریم، واقعاً هم جفای به‌ مردم است، هم جفای به‌ کشور است، هم جفای به انقلاب است، اگر امروز کسی بخواهد مردم را ناامید کند و احساس بن‌بست را به‌ مردم القا کند».

مطالب مرتبط
برجام ـ جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آخرین پاسخی که از ایران دریافت کرده‌ام مایوس شدم
خامنه‌ای؛ «احساس بن‌بست!»
لطفا به اشتراک بگذارید: