خبر تو خبر ـ خامنه‌ای و سیاست نعل وارونه

نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ خامنه‌ای و سیاست نعل وارونه ـ خبر تو خبر
خامنه‌ای سرخورده از واکنش‌های منفی غرب به‌پاسخ رژیم، صبح ۱۲شهریور تحت عنوان «مجمع جهانی اهل بیت»، مزدورانش را جمع کرد و از «مرزبندی دنیای اسلام با کفر و استکبار» سخن گفت. «دنیای اسلام» در فرهنگ خامنه‌ای یعنی حکومت ضداسلامی آخوندی. مرزبندی با کفر و استکبار هم در این جا تأکید بر سیاست انقباضی داخلی و تروریسم صادراتی است.
در شرایطی که اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی آخوندها، آشکارا معترف است که رژیم از مذاکرات برای رفع خطر دشمنان در زمینهٔ فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کند، واکنش‌های منفی آمریکا به‌آخرین پاسخ رژیم به‌طرح اروپایی، بازی موش و گربه در مذاکرات را چنان به آخر خط رسانده که برخی با اشاره به‌ادا و اطوار نظام و «ژست قاطعیت»، به‌باند غالب نظام هشدار می‌دهند که اگر آمریکا «حوصله‌اش سر رفت و از خیر مذاکره گذشت که خیلی هم دور از ذهن نیست، در آن صورت» آیا نظام «برای رویارویی با بحران خطرناک پس از شکست مذاکرات، واقعاً آمادگی دارد؟»
اینجاست که دو روی سکهٔ بقای رژیم، یعنی انقباض و سرکوب در داخل و صدور ارتجاع و تروریسم در خارج، به‌رغم هر گونه ژست و فریبکاری در بستر مماشات، آشکار می‌شود و بر سر بزنگاه این ماهیت توسط بالاترین سران رژیم بازگو می‌شود؛ ماهیتی که پس از ۴دهه دیکتاتوری، غارت و خون‌ریزی، برای مردم ایران کاملاً شناخته شده است. برای همین آنها رودرروی آنچه خلیفهٔ ارتجاع ضرورت «مرزبندی با کفر و استکبار» می‌نامد، در هر
اعتراض و خیزش او را «دروغ» می‌نامند و شعار می‌دهند: «دشمن ما همین جاست دروغ می‌گن آمریکاست!».

مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ آخوند رئیسی دروغگو و وعهده‌های که هیچ کدام ماده نشد
تلاش مذبوحانه خامنه‌ای برای نجات رژیم در فاز پایانی با تشدید کشتار و خون‌ریزی
لطفا به اشتراک بگذارید: