رئیسی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

رئیسی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد ـ ۳۰شهریور۱۴۰۱
ابراهیم رئیسی با کوله‌باری از لیست بالابلند اعدامیان و با فریادهای دادخواهی مردم ایران پس از قتل مهسا امینی، راهی آمریکا شد. در ادامهٔ کوله‌باری از ننگ و جنایت، در آمریکا نیز با ادامهٔ فریاد و اعتراض از ایران تا آمریکا روبه‌رو خواهد شد. این کوله‌بار مملو از جنایت، آن‌قدر در این سفر برجسته است که هر رسانه‌یی برای تهیه گزارش این سفر، نخست به عواقب شرکت رئیسی در قتل‌عام تابستان ۶۷ اشاره می‌کند. بیشتر رسانه‌ها نیز اصلی‌ترین مشغولیات رئیسی را در آمریکا، مواجه شدن دائم با مطالبات جنبش دادخواهی برآورد کرده‌اند. برخی رسانه‌ها حتی مشکلات رئیسی را در داخل سازمان ملل پیش‌بینی نموده‌اند.

گزارشات متعدد حاکی از سفر بسیاری ایرانیان از کشورهای مختلف برای اعتراض به حضور جلاد ۶۷ در آمریکا است. برخی هموطنان حتی از استرالیا به آمریکا رفته‌اند. فراخوان‌ها به بزرگ‌ترین اعتراض ایرانیان علیه حضور قاتل هزاران آزادیخواه، نمونه‌یی در سالیان پیش نداشته است. فصل‌مشترک همهٔ فراخوان‌ها علیه حضور رئیسی در سازمان ملل، تأکید به حضور او در هیأت مرگ تابستان ۶۷ و نقش مستقیم در کشتار هزاران گل سرخ آزادی است.


اکنون دامنهٔ جنبش فراگیر دادخواهی به آستانهٔ جلسهٔ سالانهٔ سازمان ملل در ۲۱سپتامبر رسیده است. جلسه‌یی که رژیم ملایان قصد دارد با شرکت دادن جلاد قرن ابراهیم رئیسی در آن، پرده‌یی بر حجم جنایات گذشته و به‌طور خاص جنایت اخیر در قتل مهسا امینی بکشد. بی‌شک رژیم آخوندی با واکنش دولت‌ها و نیز واکنش ارگان‌های حقوق‌بشری و قضایی پیرامون سفر ابراهیم رئیسی مواجه خواهد شد. چرا که وی در زمرهٔ جنایتکارانی‌ست که پرونده جنایی ـ سیاسیِ آن روی میز هر دولت میزبان وی قرار دارد.

مطالب مرتبط

ژینا جان تو نمی‌میری، نامت یک رمز می‌شود
همبسته و هم‌صدا علیه حضور جلاد قرن در سازمان ملل
لطفا به اشتراک بگذارید: