در اقصی نقاط کشور: مردم نیروهای سرکوبگر را گوشمالی دادند

مردم نیروهای سرکوبگر را گوشمالی دادند ـ در اقصی نقاط کشور ـ ۳۱شهریور۱۴۰۱
در پنجمین روز اعتراضات سراسری عصر روز سه‌شنبه ۲۹شهریور مردم و جوانان بپاخاسته در شهرهای اراک، ایلام، تهران، مشهد، مریوان، تبریز، کرمانشاه، قزوین، کرمان، قم و همدان و ... به خیابانها آمدند و شعارهایی علیه حکومت آخوندی سردادند.

مردم معترض در تهران در بلوار کشاورز با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات خود را شروع کردند.
در اراک جوانان و معترضان خودروی نیروی انتظامی را فراری دادند.
در همدان مردم شعار خامنه‌ای قاتله حکومتش باطله- ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما سر دادند.
در کرمانشاه مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابانها آمدند.
در ایلام مردم و جوانان شعار ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما و توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه سر دادند.
در مریوان جوانان شورشی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

در قزوین مردم و جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
جوانان تبریز با شعار بیشرف بیشرف و میکشم میکشم هر آنکه خواهرم کشت به خیابانها آمدند. در تبریز مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.
در همدان جمعیت زیادی از مردم شعار ننگ ما ننگ ما پلیس الدنگ ما سر دادند.
در اراک مردم و جوانان از سطل زباله برای بستن مسیر نیروهای سرکوبگر استفاده کردند.

مردم نیروهای سرکوبگر را گوشمالی دادند
مطالب مرتبط
رئیسی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
تظاهرات سراسری در شهر تهران و دهها شهر دیگر با انهدام خودروها و موتورهای نیروهای سرکوبگر + توئیت خانم مریم رجوی
لطفا به اشتراک بگذارید: