موشکاف ۳۰شهریور ـ شهرها یکی پشت دیگری از کردستان حمایت کردند

شهرها یکی پشت دیگری از کردستان حمایت کردند ـ موشکاف ۳۰شهریور۱۴۰۱
یکشنبه شب ۲۷شهریور مردم سنندج برای دومین شب متوالی به‌صورت گسترده با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما و زن زندگی آزادی، دست به اعتراض زدند. پاسداران و مزدوران سرکوبگر رژیم از جمله در خیابان فردوسی به سمت مردم گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک کردند که دست‌کم سه نفر مجروح شدند. مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای و بی‌شرف بی‌شرف به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند. جوانان شورشگر سنندج یکی از موتورهای یگان ویژه را به آتش کشیدند و تصویر بزرگ خامنه‌ای را در چهار راه ژاندارمری پایین کشیده و پاره کردند.

دوشنبه ۲۸شهریور ۱۴۰۱، در اعتراض به قتل جنایتکارانه مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر گشت کشتار رژیم، اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان
آغاز شده است.

تا این لحظه شهرهایی از کردستان که به اعتصاب پیوسته‌اند و گزارش آنها بدستمان رسیده شامل: سقز، مهاباد، سنندج ،اشنویه، بوکان، مریوان، بانه، سردشت، پیرانشهر، ارومیه، جوانرود، دیواندره .......می‌باشند.

در شهر دیواندره مردم دست به تظاهرات زده و علیه رژیم شعار دادند.

شهرها یکی پشت دیگری از کردستان حمایت کردند

مطالب مرتبط
موشکاف ۲۹شهریور ـ سلام بر کردستان و تهران و همه شهرهای شورشی
قیام سراسری؛ غلبهٔ قدرت همبستگی بر سرکوب
لطفا به اشتراک بگذارید: