موشکاف ۱مهر۱۴۰۱ ـ عجب دماری از روزگار عظما درآوردید

عجب دماری از روزگار عظما درآوردید ـ موشکاف ۱مهر۱۴۰۱
اصرار بر سیاستی مسأله‌ساز، عنوان روزنامه حکومتی شرق ۲۷شهریور، است که به پیامدهای سرکوبگرانه نیروهای سرکوبگر حاکمیت آخوندی که به‌مثابه انفجار انبار باروت عمل کرده است هشدار می‌دهد.
شرق در مورد دستگیریهای گسترده زنان تحت عنوان آخوند‌ساخته بدحجابی نوشت:... مشخص نیست این تعداد بازداشتی که در سالن گشت ارشاد وزرا مستقر هستند، طی چند ساعت به این مکان آورده شده‌اند و در روز چند نوبت افراد بازداشتی برای «آموزش و ارشاد» (؟!) به این مکان منتقل می‌شوند؟ آیا در مکانهای دیگری در سطح شهر تهران هم‌چنین «آموزش و ارشاد» ی برای افراد بازداشتی گشت ارشاد برقرار است؟ بر این مبنا، روزانه چند نفر از بانوان به این مکانها برده می‌شوند؟. یعنی اقدام پلیس در این‌باره موجب شده تا روند موضوع در سطح ملی کاهشی باشد؟.
در این فضا، سرمایه اجتماعی به‌شدت فرسوده شده و بر نارضایتی عمومی افزوده می‌شود. .

شرق با اشاره به بازتابهای این اقدام جنایتکارانه نوشت: ورود طیف گسترده‌یی از چهره‌های شناخته‌شده در سطح ملی به موضوع از جمله سیاست‌مداران، ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و برخی روحانیان نشانه حساسیت وجدان جمعی به رویداد منتهی به فوت خانم امینی و اصل موضوع گشت ارشاد است. آیا متولیان امر در سیاست‌گذاری صورت‌گرفته در این‌باره، مطابق با نظر و درخواست اکثریت شهروندان یا اطلاع از افکارسنجی‌های ملی چنین سیاستی را بنیان گذاشته‌اند؟... .

شرق با هشدار انفجار اجتماعی یک جامعه عاصی افزود: از قول ستاد امر به معروف (؟!) خبری رسانه‌یی شد که ۶۰درصد زنان کشور حجاب مطابق
سلیقه حاکم ندارند. اگر چنین امری درست باشد، آیا روش مواجهه با این پدیده اجتماعی که ابعادی گسترده دارد از طریق گشت انتظامی است؟. .

عجب دماری از روزگار عظما درآوردید

مطالب مرتبط
موشکاف ۳۰شهریور ـ شهرها یکی پشت دیگری از کردستان حمایت کردند
نهمین روز قیام سراسری در تهران و سایر شهرهای میهن - خیابانها در تسخیر قیام کنندگان + توئیت خانم مریم رجوی
لطفا به اشتراک بگذارید: