سرنگونی شاخ و دمب ندارد! ـ یه همت دیگه کار تمومه!

یه همت دیگه کار تمومه! ـ سرنگونی شاخ و دمب ندارد! ـ ۱۷مهر۱۴۰۱
خیابان‌ها و دانشگاههای ایران یا غرق در آتش و دود است، یا پر از صدای شعار و شلیک! در خلوت شب‌ها و حتی سکوت ملتهب روزها نیز کوی و برزن خالی از مقاومت نیست، شاهد آن هم شعارها و دیوار نگاره‌های متعددی است که دیکتاتوری تمامیت‌خواه ولایت را به چالش سقوط کشانده است.

روز یکشنبه ۱۷مهر ماه آتش قیام در بیست و چهارمین روز در دانشگاهها شعله‌ور است. آتشی که بر جان نظام به شکل تشدید شکافها و آشفتگی در بالا و بدنهٔ نظام خودنمایی می‌کند.

اگر چه جامعهٔ جوشان ایران اکنون به دو جبهه‌ٔ مردم و مقاومت از یک‌سو و جبهه‌ٔ استبداد و جنایت آخوندی از سوی دیگر تقسیم شده است؛ اما ساده‌انگاری است اگر خیابان را تنها در خیابان ببینیم و بگذریم!

واقعیت این است که تأثیر خیزش عظیم و رادیکال مردمی، در بدنه و ساختار حکومت چنان تأثیر عمیقی می‌گذارد که خود راه به کاهش کیفی توان حکومت ننگین ولایت فقیه برده و بیش از این نیز خواهد برد. در حال حاضر این بزرگترین نگرانی دیکتاتور بیت‌العنکبوت ولایت است.
به‌نظر می‌رسد با تشدید شکاف و آشفتگی در بالا، بدنهٔ نظامی هم دچار شقه و چند پارگی شده است. آن‌قدر که پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:

«تهدیدات نوظهور و بعضاً ناشناخته بروز می‌کند و ما باید خود را آماده کنیم...
افراد فریب خورده ممکن است مسیر آشوبگری را با تهییج عناصر مزدور ادامه دهند...
مسئولیت و مأموریت فرماندهی انتظامی کل کشور با همکاری سپاه و بسیج این است که امنیت و آرامش را به کشور بازگردانند... امروز دشمنان تلاش می‌کنند تا اولاً در میان مجموعه نیرو‌های مسلح و ثانیاً در میان مردم و نیرو‌های مسلح، تفرقه، اختلاف و دو دستگی ایجاد کنند»مطالب مرتبط
قیام سراسری برای آزادی: قیامی که خیلی چیزها را سوزاند!
زلزله‌یی که قیام بر جان نظام انداخت!
لطفا به اشتراک بگذارید: