پنجمین هفته قیام: بهمن انقلاب را تا سرنگونی توقفی نیست!

بهمن انقلاب را تا سرنگونی توقفی نیست! ـ پنجمین هفته قیام ـ ۲۹مهر۱۴۰۱
با گذشت ۵هفته از آغاز قیام، با استناد به‌اطلاعات به‌دست آمده از دشمن می‌توان تا حدودی به‌این سؤال پاسخ داد و تأثیرات قیام و ضربات شورشگران بر نیروهای سرکوبگر را مورد ارزیابی قرار داد.
این گویای آن است که اولاً نیروی انتظامی در کار قیام درمانده شده و سپاه پاسداران وارد مقابله با قیام شده است
گزارشهای متعدد میدانی کانون‌های شورشی، واقعیتهای بسا بیشتری را از وارفتگی و زهوار دررفتگی نیروهای سرکوبگر رژیم نمایان می‌کند. از جمله آنها از مناطق مختلف کشور گزارش می‌دهند که رژیم با کمبود نیرو مواجه است. بسیاری از بسیجی‌ها خود را به‌پایگاههای بسیج معرفی نمی‌کنند و در مأموریتها شرکت نمی‌کنند. از این رو رژیم بسیاری از پایگاهها را تخلیه کرده تا بتواند با تمرکز نیرو در یک پایگاه، در برابر تهاجمات کانونها و جوانان شورشی محافظت کند.

این تجربه باز هم نشان می‌دهد که مقابله رزمنده و تهاجم حداکثر و درهم کوبیدن مراکز و عوامل سرکوبگر دشمن، تنها خط کار و مسیر درست برای پیشروی قیام و فرسوده کردن نیروهای سرکوبگر به طور عام و سپاه پاسداران به‌عنوان نیروی اصلی حافظ نظام به‌طور خاص است.

تجربه نبرد انقلابی و بی‌سازش مجاهدین در طی چهار دهه با سپاه جرار دشمن همین را ثابت کرده است. نیروهای تا دندان مسلح رژیم با همه قدرت جهنمی و توحش ضدبشری خود، هنگامی که با تهاجم شورشگران مواجه می‌شوند، از درون ضربه‌پذیر و شکننده هستند.

اکنون که همین خط کار تهاجمی، در متن یک قیام مردمی، دشمن را با تهاجمات گسترده و امواجی از کوکتل‌های جوانان شورشگر در سراسر ایران زیر ضرب گرفته، تأثیرات ویرانگر آن در صفوف این جنایتکاران دو چندان شده است. گسترش و تقویت همین مسیر است که می‌تواند پیشروی و پیروزی قیام و انقلاب دمکراتیک مردم ایران را تضمین کند
مطالب مرتبط
خامنه‌ای گفت: از دشمن غافل نشوید!
تداوم قیام، تنگناهای نظام
لطفا به اشتراک بگذارید: