موج سواری در روز روشن: پسر شاه چهلم مهسا را به تولد بابش ربط داد!

پسر شاه چهلم مهسا را به تولد بابش ربط داد! ـ موج سواری در روز روشن ـ ۵آبان۱۴۰۱
بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی جلاد، پس از تودهنی سختی که روز دوشنبه از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران خورد و دانشجویان او را با شعار «قاتل برو بیرون» از دانشگاه بیرون انداختند؛ روز بعد، سه‌شنبه سوم آبان، این بار به‌دانشگاه قم اعزام شد تا بار دیگر تجربه را بیازماید. وی با اتکا به‌تمهیدات امنیتی گسترده‌یی که رژیم در این دانشگاه به‌عمل آورده بود، به‌دانشگاه قم رفت و دانشجویان با شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد و «استادامونو کشتن آخوند بجاش گذاشتن» حق سخنگوی رئیسی جلاد را کف دستش گذاشتند.

با تجربه این دو روز و اقدامات مشابهی که در برخی دانشگاههای دیگر، تحت عنوان گفت و شنود به‌عمل آمده، به‌وضوح پیداست که این یک خط است و بر اساس آن، رژیم تلاش می‌کند سنگر دانشگاه را که دانشجویان در جریان قیام و به‌یمن قیام توانستند از استبداد سیاه ولایت فقیه باز پس بگیرند، دوباره به‌چنگ آورد.

هم‌چنان‌که روز گذشته [سخن روز ـ دوم آبان] یادآورشدیم: «دانشگاه از خاکستر سرکوب و اختناق و کرونا سر برآورده و در متن قیامی که سر بازایستادن ندارد، جایگاه خود را به‌عنوان سنگر آزادی احراز می‌کند. این واقعه و روند پیشرفت دانشجویان در مسیر رویارویی و درگیری با دشمن و سازش‌ناپذیری در مقابل ترفندهای رژیم، با پرداخت بهای آن، اثبات می‌کند که دانشگاه نیز در متن پیشروی قیام و انقلاب دمکراتیک، از ترفندهای آخوند‌ساخته عبور کرده و وارد مرحله جدیدی از احراز جایگاه واقعی خود در مقطع درخشان پیش از کودتای ارتجاعی موسوم به انقلاب فرهنگی شده است».

رژیم نیز این واقعیت را دریافته و از آنجا که جایگاه و نقش دانشگاه را در جنبش آزادیخواهانه و انقلابی مردم ایران به‌خوبی می‌داند، خود را به‌ آب و آتش می‌زند که بار دیگر دانشگاه را تحت انقیاد خود درآورد.


مطالب مرتبط
امسال از هفت‌خوان رستم عبور خواهیم کرد: دیو سفید از پا درخواهد آمد!
درخشش قیام ایران در چهلمین روز پرواز مهسا
لطفا به اشتراک بگذارید: